درخواست کار

متقاضی محترم: خواهشمند است اطلاعات زیر را کامل فرمائید.

مشخصات فردی

غیرمشمول خدمت کرده معافیت دائم معافیت موقت معافیت پزشکی

مجرد متاهل تعداد فرزند:


سالم ناسالم

(در صورت ابتلا به هرگونه بیماری مزمن یا نقص عضو در این خصوص توضیح دهید).

تحصیلات، سوابق و تجربیات
ردیف عنوان مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک
مدت زمان اشتغال به تحصیل
از
تا
معادل عنوان پایان نامه ملاحظات

ردیف عنوان زبان خواندن نوشتن درک مطلب مکالمه
خوب متوسط ضعیف خوب متوسط ضعیف خوب متوسط ضعیف خوب متوسط ضعیف
 

خوب متوسط ضعیف

(در صورت تسلط به نرم افزارهای مختلف آن ها را ذکر نمایید).


اگر دوره های علمی و مهارتی دیگری را نیز گذرانده اید در جدول زیر درج نمایید.
ردیف عنوان دوره مؤسسه آموزش دهنده سال اخذ مدرک ملاحظات

در صورت ارائه مقاله علمی، انجام کارهای تحقیقاتی و بروز خلاقیتها و ابتکارات دیگر آنها را ذکر نمایید.


ردیف نام محل کار مدت اشتغال از تاریخ تا تاریخ زمینه اشتغال سمت حقوق دریافتی علت قطع همکاری آدرس و تلفن

روزنامه دوستان اینترنت روش های دیگر

احتراما بدینوسیله اینجانب متقاضی کار در شرکت مهندسین مشاور شالوده خاک صحت کلیه مطالب فوق الذکر را تایید نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم صداقت در پاسخگویی را پذیرا می باشم.


چنانچه تمایل داشته باشید می تواند فایل رزومه ی خود را برای ما ارسال نمایید.
فایل رزومه: