برگزاری دوره آموزشی تخصصی با موضوع ژئوتکنیک در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

در ادامه دوره آموزشی تخصصی ژئوتکنیک در کلینیک مادر تخصصی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان روز سوم دوره در روز چهارشنبه مورخ 95/06/10 با موضوع بهسازی خاک در آن دانشگاه برگزار گردید.

این دوره توسط آقای محمد عرب عامری دانشجوی دکترای مهندسی عمران ژئوتکنیک دانشگاه امیر کبیر، نایب رئیس هیات مدیره و معاونت فنی اجرایی شرکت مهندسین مشاور شالوده خاک تدریس گردید. آخرین روز این  دوره آموزشی در روز پنج شنبه مورخ 95/06/11به صورت عملی برگزار گردید.  همچنین بازدیدی از آزمایشگاه مرکزی  این شرکت توسط شرکت کنندگان دوره انجام شد. 
نظر شماشرکت مهندسی شالودهخاک نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.

لطفآ از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین خودداری نمائید.

نظرات ارسالی شما پس از مطالعه دقیق، به قسمتهای مختلف تحریریه ارجاع داده خواهد شد.